LnŚ | zespół | o piśmie | archiwum | nagrody LnŚ | prenumerata | kontakt | english

Prenumerata


Warunki prenumeraty

Cena prenumeraty "Literatury na Świecie":
półroczna: 54 zł; roczna - 108 zł

Informujemy, że w roku 2017 ukaże się sześć numerów naszego pisma. Cena numeru: 18 zł.


Prenumeratę prowadzi:

Redakcja "Literatury na Świecie"
00-700 Warszawa, ul. Kozia 3/5 m. 6
tel. (22) 827-47-91, 828-64-96,
e-mail: litnasw@literaturanaswiecie.pl

Prenumerata krajowa:

Wpłaty należy kierować na konto wydawcy:
Instytut Książki, Bank Gospodarstwa Krajowego
81 1130 1150 0012 1269 2720 0001.

Prenumerata zagraniczna:

Koszt rocznego zamówienia: 80 euro, 120 USD.

Wpłaty należy kierować na konto wydawcy:
Instytut Książki, Bank Gospodarstwa Krajowego
PL 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001 SWIFT CODE: BIGBPLPW

Poczta Polska SA - www.poczta.polska.pl/prenumerata.

"RUCH" SA - www.prenumerata.ruch.com.plCopyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.