LnŚ | zespół | o piśmie | archiwum | nagrody LnŚ | prenumerata | kontakt | english

Prenumerata


Warunki prenumeraty

Cena prenumeraty "Literatury na Świecie":
półroczna: 54 zł; roczna - 108 zł

Informujemy, że w roku 2020 ukaże się sześć numerów naszego pisma. Cena numeru: 18 zł.

Prenumeratę prowadzi:

Dział Wydawnictw Instytutu Książki
www.czasopisma-ik.pl

Redakcja "Literatury na Świecie"
00-070 Warszawa, ul. Kozia 3/5 m. 6
tel. (22) 827-47-91, 828-64-96,
e-mail: litnasw@literaturanaswiecie.pl

Prenumerata krajowa:

Wpłaty należy kierować na konto wydawcy:
Instytut Książki, Bank Gospodarstwa Krajowego
81 1130 1150 0012 1269 2720 0001.

Prenumerata zagraniczna:

Koszt rocznego zamówienia: 60 euro, 80 USD.

Wpłaty należy kierować na konto wydawcy:
Instytut Książki, Bank Gospodarstwa Krajowego
PL 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001 SWIFT CODE: GOSKPLPW

oraz

"RUCH" SA
www.prenumerata.ruch.com.pl
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

Prenumerata elektroniczna:

http://www.nexto.pl/e-prasa/literatura_na_swiecie_p1027983.xmlCopyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.